------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Индустриални камбани Допълнителни 10% отстъпка

------------------------------------------------------------------------------------------------

Градинско осветление Допълнителни 10% отстъпка

Допълнителната отстъпка се формира с прибавяне:

Вашият процент + 10% = Общия

Търговската отстъпка се запазва!